Om WLC

OM WLC

Wermland Logistic Center startade som en satsning mellan företagen PARSAB och Exeldi-gruppen. Målet var att bilda ett nytt logistik- och lagercentrum i Vålberg. En målsättning är att köra tåg till Vålberg. Läget är bra för en förbindelse mellan Vålberg och Göteborg.

 

Vi är Intermodal Terminal Operatör för Green Cargo. Vi jobbar även med att få järnvägs-transporter till WLC av andra varugrupper såsom grot, energived, timmer, massaved eller annat som passar för järnväg.

 

Vi kan erbjuda lösningar som inkluderar alla leveransvillkor och har goda relationer med rederier, hamnar och speditörer på olika platser

WLC kan erbjuda följande tjänster:

 

  • 14 000 m2 lageryta
  • 5 500 pallplatser i pallställ. Kallt eller tempererat
  • Säkerhetslager på ca 1500 m2

 

  • Hämtning/lämning av container med miljö-

klassade fordon

  • Strippning/stuffning av container

 

  • Portionskörning efter fasta beställningspunkter

 

  • Förädlade tjänster så som okulär besiktning av gods, kvalitetskontroll, ompackningar, omarbeten, artikelplockning, sortering och reparationer

Konceptlösningar med aktivt deltagande i förändringsprocessen. Det är en del av vår logistik.

Rådgivning eller offert på logistiklösningar?

+46 (0)70 679 04 44

info@wellce.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved

WERMLAND

LOGSITC CENTER

Teknikvägen 1

660 50 Vålberg

 

 

DELA OSS

Kanske känner du något som är i behov av logistiklösningar?